Gmina Pruszcz Gdański informuje, że pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki będą dostarczone do mieszkańców gminy do dnia 30 czerwca 2013 roku. Firma obsługująca naszą gminę wraz z pojemnikami i workami dostarczy harmonogram wywozu odpadów oraz informacje o segregacji odpadów.


Na terenie gminy stosowane będą:
1. w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali:
- pojemniki na odpady zmieszane,
- worki 120 l przeznaczone na każdą z frakcji: papier, szkło i tworzywo sztuczne.
2. w zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali:
- pojemniki na odpady zmieszane
- pojemniki przeznaczone na każdą z frakcji: papier, szkło i tworzywo sztuczne.

Pozostałe odpady tj. metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz nadmiar tworzyw sztucznych, szkła i papieru, będzie można przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Na terenie gminy będą organizowane objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odwiedza nas 12 gości oraz 2 użytkowników.